DISCLAIMER

DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op www.bolstreet.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bolstreet B.V. spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Bolstreet B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

BESCHIKBAARHEID

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Bolstreet B.V. spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op deze website berust bij Bolstreet B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bolstreet B.V. Vermenigvuldiging en/of gebruik van tekst en/of beeldmateriaal in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bolstreet B.V.